Tekstit

Seurakunnat rohkeasti mukana Lapin LAPEssa

Itsenäisyyspäivänä istuin junassa ja oli kulunut tasan kymmenen kuukautta siitä, kun tulin ensimäistä kertaa Piispantalolle töihin helmikuun alussa. Aloittaessani tiesin tulevani töihin TURVA-hankkeeseen ja tiesin, että se on osa Perhekeskustoimintamalli Lappiin- hanketta, jonka tavoitteena on valmistella Lapin maakunnassa perhekeskusmallia, jossa eri toimijat voivat toimia yhdessä perheiden parhaaksi. Siinäpä se, muuta en sitten oikeastaan tiennytkään. En osannut hahmottaa vielä valtakunnallista, kaikissa maakunnissa tapahtuvaa, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa LAPEa, enkä myöskään kaikkinensa vanhemmuuden ja parisuhteen tuen osa-aluetta. Hyvään alkuun hanketyössä minut auttoivat UUTE-hankkeen konkarit, he antoivat hyviä ohjeita ja tuuppasivat amatööriä eteenpäin.
Nyt ensimmäisen hankevuoden aikana on tapahtunut paljon asioita, monet hienot asiat ovat juuri alkamaisillaan. Välillä monitoimijaisuus ja sen eteenpäin vieminen on tuntunut hankalalta, mutta sittenmonet hienot yhte…

Lapset ja nuoret palvelujen suunnittelun asiantuntijoina

Lasten oikeuksien päivää vietettiin 20.11.2018. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa määritellään lapsen oikeuksien neljä yleisperiaatetta, joita ovat lapsen näkemyksen kunnioittaminen, syrjimättömyys, lapsen edun ensisijainen harkinta, oikeus elämään ja kehittymiseen. Jokainen voi pysähtyä hetkeksi miettimään mitä nämä periaatteet tarkoittavat käytännössä?Miten ymmärretään esim. syrjimättömyys tai lapsen ensisijainen harkinta, kun kunnassa laaditaan kouluverkkoselvitystä tai talousarvion valmistelun yhteydessä arvioidaan kouluterveydenhuollon, perheneuvolan tai kuraattorin palvelun tarvetta?
Tämän vuoden alusta käynnistyi Lasten ja perhepalveluiden muutosohjelma, joka on yksi Juha Sipilän hallituksen kärkihakkeita. Muutosohjelman tavoitteita viedään eteenpäin ”Perhekeskusmalli Lappiin” –hankkeessa, jonka tavoitteena on nykyisen hajanaisen palvelujärjestelmän yhteensovittaminen (esim. kuraattori ja koulupsykologipalvelut, nuorisotoimi, perhesosiaalityö, neuvola- ja perheneuvolapalvelut…

Rakentavia terveisiä Sodankylän perhekeskustyömaalta!

Sodankylässä lasten, nuorten ja perheiden palveluita on aina kehitetty. Ajatus perheiden palveluiden sisältöjen kehittämisestä ja uudelleen organisoinnista on ollut ilmassa pitkään, mutta toteutuminen on odottanut sopivaa aikaa. Lape-hankkeessa pääsemme kehittämään erityisesti perhekeskusmallia, palveluohjausta ja lastensuojelun systeemistä toimintamallia.
Perhekeskus on verkosto, ei rakennus
Samaan aikaan perhekeskuksen toimintojen rakentamisen kanssa rakennamme Sodankylän hyvinvointikeskusta, johon tulee sijoittumaan iso osa perhekeskusverkoston toimijoita, ei kuitenkaan kaikki. Hyvinvointikeskus rakennetaan elinkaarimallilla, jolloin rakentaja Lemminkäinen Talo oy vastaa hyvinvointikeskuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Tämän lisäksi rakennuksen hoito, ylläpito, käyttäjäpalvelut sekä palvelusopimuksen aikaiset perusparannusinvestoinnit ovat Lemminkäisen vastuulla 20 vuoden palvelujakson ajan. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 33 milj. €.Hyvinvointikeskuksen tiloihin perhep…

Tällä reseptillä onnistumme!

Kuva
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on yksi Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Maakunnat ympäri valtakuntaa ovat voineet hakea rahoitusta perhepalvelukeskustoimintamallin luomiseen, toimintakulttuurin muutoksen, koulun ja varhaiskasvatuksen sekä erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittämiseen.
Lapin maakunnassa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta on saatu rahoitus maakunnallisen perhekeskustoimintamallin kehittämiseen sekä erityis- ja vaativan tason palveluista lasten ja nuorten psykiatrisen sekä somaattisen hoidon integrointiin perhekeskustoimintamalliin ja lastensuojelun systeemisen toimintamalliin.
Lapin maakunnassa Perhekeskustoimintamalli Lappiin- monitoimijaiset integroidut palvelut lapsille ja perheille käynnistyi täydellä teholla huhtikuun 2017 alussa.Lapin osalta hanketta koordinoi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Hankkeessa työskentelee 6.5 työntekijää: Mikko, Tuula, Riitta, Hannele, Tanja, Teija ja Kaisa-Maria, lisäksi joukossamme on muuto…

Lapin LAPE siirtyy blogi-aikaan, jes!

Kuva
Heipparallaa!
Tämä on erittäin tärkeän Perhekeskustoimintamalli Lappiin -hankkeen eli Lapin maakunnan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman ihka ensimmäinen blogi-kirjoitus. Jatkossa blogia päivittävät aina niin iloiset ja idearikkaat hanketyöntekijämme.
Työntekijöiden esittelyn ja hankkeen tärkeimmät uutiset ja suuntaviivat löydät meidän nettisivuiltamme:
http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/lape, voit seurata vaiherikkaan muutosohjelmamme kulkua myös Facebookista, josta löydät meidät nimellä LAPE -hanke, Lappi.
Tästä se lähtee ja lupaan tsempata kaikki työntekijämme huikeisiin blogillisiin suorituksiin jatkossa. Pysykääpä kanavalla.
Terveisin,
Lapin LAPEn blogivastaava Hannele